Stopy fundamentowe

ELEM. FUNDAMENTOWE

STOPY FUNDAMENTOWE

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe to elementy konstrukcyjne, które są odpowiedzialne za przekazanie obciążeń z konstrukcji na podłoże gruntowe.
Najczęściej projektuje się stopy o kształcie kwadratu lub prostokąta w rzucie oraz o kształcie prostokątnym, schodkowym lub trapezowym w przekroju poprzecznym. Dla prawidłowego wbudowania elementów prefabrykowanych podbudowę powinno się zakończyć na poziomie minimum 10 cm poniżej spodu prefabrykowanej stopy fundamentowej. W prefabrykacie wykonuje się otwory zalewowe, przez które – po potwierdzonym usytuowaniu elementu – podaje się beton do momentu jego pełnego wypływu wokół obrysu fundamentu.

Prefabrykowane stopy fundamentowe łączy się ze słupem w sposób sztywny za pomocą wytyków, czyli wypuszczonych prętów zbrojeniowych lub systemowych łączników gwintowanych.
Innym rozwiązaniem są stopy kielichowe, gdzie połączenie ze słupem polega na zalaniu specjalną zaprawą montażową przestrzeni pomiędzy wyprofilowaną podstawą słupa i wewnętrzną częścią kielicha.

Produkujemy stopy fundamentowe o wymiarach dostosowanych do potrzeb projektu, a jedynym ograniczeniem są tu gabaryty transportowe. Wykonujemy stopy fundamentowe o różnych kształtach, także kielichowe. Elementy te mogą być wyposażone w akcesoria do połączenia z belkami/ścianami podwalinowymi, jak: dyble, kotwy z gwintem oraz szyny kotwiące. W elementach wbudowane są uchwyty do transportu.

CECHY PRODUKTU

  • Krótki czas realizacji

  • Brak konieczności prac szalunkowych i zbrojarskich na budowie

  • Wiele możliwości realizacji sztywnego połączenia słupa ze stopą

  • Beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewniający zakładaną w projekcie wodoszczelność i mrozoodporność

  • Wysoka dokładność uzyskana w zakładzie prefabrykacji w stosunku do wykonania w warunkach budowy

  • Dzięki zastosowaniu uchwytów transportowych możliwość przestawiania elementów (dotyczy fundamentów pod reklamy/billboardy)

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL