Słupy prefabrykowane

Słupy prefabrykowane

Słupy prefabrykowane żelbetowe to elementy konstrukcyjne, których zadaniem jest przekazywanie obciążeń z konstrukcji obiektu na fundamenty. Wytwarzane słupy mogą mieć wysokość jednej lub kilku kondygnacji. Na powierzchniach bocznych mogą mieć wsporniki do oparcia belek/podciągów. Dodatkowo montuje się w części górnej słupa rurę przelotową, która ułatwia montaż. W trakcie wykonywania słupów montuje się w nich różnego rodzaju akcesoria (marki, szyny, tuleje itp.) systemowe lub projektowane indywidualnie.

Wykonujemy prefabrykowane słupy o przekroju prostokątnym także stopniowane na wysokości. Istnieje możliwość prefabrykacji słupów o innym przekroju, pod warunkiem pozytywnego wyniku indywidualnej analizy, uwzględniającej możliwości technologiczne. Sztywne połączenia słupów ze stopami fundamentowymi mogą być realizowane w kilku wariantach:
• słup z dolną częścią posiadającą „wręby” jest osadzony w stopie kielichowej
• słup z zatopionymi rurami karbowanymi jest łączony ze stopą posiadającą pręty startowe (kotwione w ww. elementach poprzez masę zalewową)
• słup łączony ze stopą przy pomocy systemowego połączenia skręcanego.

Wymiary elementów są dostosowane do wymogów technologicznych i transportowych.

CECHY PRODUKTU

  • Szybkość realizacji stanu surowego, skrócenie czasu trwania inwestycji

  • Eliminacja prac szalunkowych i zbrojarskich na budowie

  • Wysoka jakość elementów, trzy powierzchnie z formy, krawędzie fazowane

  • Elementy mogą zawierać szyny do kotwienia warstw elewacyjnych oraz okucia stalowe do zabezpieczenia krawędzi

  • Słupy łączone z fundamentem za pomocą łączników skręcanych nie wymagają stosowania podpór montażowych

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL