Płyty balkonowe

Płyty balkonowe

Płyty balkonowe są istotnymi elementami budynków mieszkalnych. Z uwagi na miejsce usytuowania, tj. na zewnątrz budynku, są narażone na zmienne warunki atmosferyczne: nasłonecznienie, opady atmosferyczne, wahania temperatury. W związku z tym istotna jest wysoka jakość elementów żelbetowych płyt balkonowych, jak też ewentualnych warstw wykończeniowych.

Połączenie płyt balkonowych szczególnie wspornikowych – z konstrukcją budynku powoduje powstanie mostka termicznego w miejscu węzła konstrukcyjnego, który możemy eliminować poprzez systemowe łączniki termoizolacyjne (lub obłożenie płyt styropianem).

Płyty balkonowe produkujemy jako elementy indywidualne, dostosowane do wymogów projektu. Jako płyty pełne w pozycji wbudowania lub negatywnej, pełne z 1,2 lub 3 balustradami, a także jako płyty filigran (z krawędziami, wymagające dozbrojenia na budowie i dobetonowania do projektowanej grubości).

Sposób wykończenia płyt balkonowych zależy od preferencji inwestora. Mogą być dostarczane na budowę w stanie surowym z przeznaczeniem do pomalowania, wykonane w betonie licowym lub z fakturą otrzymywaną od matryc. Możliwe jest także barwienie płyt w masie, z wykorzystaniem barwników, białego cementu lub specjalnych kruszyw. Istnieje również możliwość uzyskania spadków oraz wykonanie koryt odwadniających i wbudowanie wpustów.

CECHY PRODUKTU

  • Wysoka jakość elementów

  • Systemowe łączniki termoizolacyjne, które kompensują przemieszczenia, spowodowane różnicą temperatur i tym samym przeciwdziałają zarysowaniom

  • Możliwe odwodnienie do rur spustowych - eliminacja istotnych zacieków na krawędziach pionowych

  • Wysoka trwałość elementów w odpowiedniej klasie mrozoodporności i wodoszczelności

  • Szybkość realizacji

  • Możliwość wyeksponowania elementów w surowym betonie, również barwionym w masie

  • Możliwość wykonania antypoślizgowej powierzchni balkonu

  • Eliminacja skomplikowanych robót szalunkowych i zbrojarskich na wysokości

nazwadopuszczalne obciążenie użytkowerozpiętość osiowa stropuosiowy rozstaw belekwysokość pustaków grubość gotowego stropu zastosowanieWIĘCEJ
SZCZEGÓŁY

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL