Trasa szybkiego tramwaju – Warszawa

W związku z budową trasy szybkiego tramwaju w Warszawie, wykonaliśmy prefabrykowane kanały technologiczne wraz z płytami przykrywającymi, które usprawniły realizację nowej sieci ciepłowniczej w ramach głównej magistrali. Była to największa operacja budowlana w historii miasta.

ZOBACZ PROJEKT

elementów kanałów technologicznych

OPIS REALIZACJI

Wyprodukowane przez nas prefabrykowane kanały technologiczne z płytami przykrywającymi stanowią ważny element przebudowy dwóch głównych ciepłociągów (każdy o średnicy 1 m) na nowo powstającej trasie szybkiego tramwaju w Warszawie. Dostosowane do projektu inwestycji, umożliwiły one sprawny i skuteczny montaż elementów sieci, tworząc kluczową magistralę ciepłowniczą zaopatrującą w ciepło obszar dzielnicy Mokotowa.

Realizacja obejmowała aż 775 elementów kanałów technologicznych oraz 1303 płyty przykrywające. Kanały zostały zaprojektowane w 3 geometriach, z największym elementem o wymiarach 4,1 x 1 x 1,9 m. Specjalnie przygotowane formy stalowe wielokrotnego użytku umożliwiły powtarzalną produkcję 3 typów kanałów oraz 3 typów płyt przykrywających.

Transport prefabrykatów odbywał się za pomocą naczep niskopodwoziowych, z odpowiednimi zabezpieczeniami przed przesuwaniem się elementów. Dostawy trwały 8 miesięcy. Nasza firma miała zaszczyt uczestniczyć w największej operacji budowlanej w historii miasta. Przed odłączeniem starych rur, pochodzących z lat 50-tych, wykonana została sieć tymczasowa, zapewniająca mieszkańcom ciągłość dostępu do ciepłej wody, co wymagało ułożenia ponad 4 km nowych przewodów. Montaż kanałów odbywał się na wcześniej przygotowanym podłożu, a głębokość wykopów sięgała nawet do 6 m.

Ostatecznie z powodzeniem zmontowaliśmy blisko 5 km nowych ciepłociągów, w których umieszczone zostały dwie rusy ciepłownicze o średnicy 1 m. Dzięki naszemu doświadczeniu, precyzji i zaawansowanej technologii, udało nam się zrealizować ten ambitny projekt w ciągu 6 miesięcy. Cieszymy się, że dołożyliśmy cegiełkę w rozwój infrastruktury ciepłowniczej Warszawy oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców.

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.

ZOBACZ
INFORMACJE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
oferty@betard.pl
INFORMACJE O REALIZACJI
Termin realizacji:

2023
Miejsce realizacji:

Warszawa
Generalny wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Wykorzystane produkty:

Kanały technologiczne

Zakres usług:

projekt, produkcja, transport

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL