NOWA REALIZACJA

Boulevard Drobnera – Wrocław

Przy realizacji Boulevard Drobnera, byliśmy odpowiedzieli za produkcję prefabrykowanych elementów elewacji oraz konstrukcji obu budynków kompleksu mieszkalno-usługowego. Dużym wyzwaniem było spełnienie wizualnych aspektów prefabrykatów postawionych przez Inwestora.

NOWA REALIZACJA

Hala produkcyjna Pfeifer – Krępice

Dla naszego wieloletniego partnera biznesowego, firmy Pfeifer, wyprodukowaliśmy elementy prefabrykowane na potrzeby rozbudowy hali produkcyjnej. Wykorzystano m.in. trójwarstwowe ściany z izolacją, wykonane w technologii betonu płukanego, odkrywającej kruszywo we fragmentach powierzchni elewacyjnej. Wysokość ścian wynosiła nawet 4,2m!

NOWA REALIZACJA

Hala logistyczno – magazynowa – Lędziny

W Lędzinach, w województwie śląskim byliśmy Partnerem przy budowie hali magazynowej dla naszego klienta - firmy WPIP. Na potrzeby inwestycji wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy ponad 500 elementów prefabrykowanych

NOWA REALIZACJA

Oś Zachodnia – Wrocław

Budowa Osi Zachodniej to jedna z najistotniejszych i prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanych inwestycji w stolicy Dolnego Śląska. Dla naszego Klienta dostarczaliśmy prefabrykowane belki mostowe do budowy wiaduktu nad torami kolejowymi.

NOWA REALIZACJA

Centrum logistyczne – Lućmierz k. Zgierza

W Lućmierzu, w województwie łódzkim byliśmy Partnerem przy budowie hali produkcyjno-magazynowo-usługowej dla naszego klienta - firmy Commercecon.

NOWA REALIZACJA

Hala sportowa – Wrocław

W lipcu 2022 roku zakończyliśmy dostawy elementów prefabrykowanych do budowy hali lekkoatletycznej. Inwestycja obejmowała również budowę zaplecza sanitarno-szatniowego i administracyjno-technicznego.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I BIUROWE

W budownictwie mieszkaniowym i kubaturowym betonowe elementy prefabrykowane znajdują zastosowanie przy wznoszeniu obiektów wielorodzinnych, biurowych czy użyteczności publicznej.

Prefabrykaty często stosowane są w połączeniu z technologią monolityczną lub murowaną. Systemem konstrukcyjnym przy obiektach mieszkaniowych jest najczęściej układ ścianowy, natomiast przy obiektach biurowych–szkieletowy, organizujący swobodną przestrzeń wewnętrzną.

Najczęściej stosowanymi prefabrykatami są elementy fundamentowe, prefabrykowane belki, płyty stropowe wykonywane zarówno w technologii żelbetowej (płyty Filigran) jak i sprężonej (płyty kanałowe HCU), ściany jedno-i trójwarstwowe. Komunikację pionową w tych obiektach można zapewnić dzięki zastosowaniu prefabrykowanych elementów klatek schodowych oraz szybów windowych. Popularnym prefabrykatem stosowanym przy budynkach mieszkaniowych są również płyty balkonowe realizowane według indywidualnych projektów.

Coraz bardziej popularne stają się również prefabrykowane elementy elewacji budynków takie jak płyty elewacyjne czy słupy pełniące zarówno funkcję estetyczną jak i konstrukcyjną.

Dzięki wielu zrealizowanym inwestycjom mieszkaniowym i kubaturowym oferujemy pełne wsparcie na etapie projektowym, produkcję, transport oraz montaż.
1

BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE I BIUROWE

ROZWIŃ

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

W budownictwie przemysłowym elementy prefabrykowane znajdują zastosowanie do wykonywania konstrukcji szkieletowych hal fabrycznych, magazynowych oraz handlowych.

Konstrukcja nośna takich obiektów składa się z układu prefabrykowanych słupów, belek oraz dźwigarów. Spotykane są również rozwiązania, w których ściany zewnętrzne wykonywane są w technologii prefabrykowanej. Dodatkowo wykorzystuje się również takie elementy fundamentowe jak podwaliny, stopy fundamentowe, doki. W halach o dużej rozpiętości oraz znacznych obciążeniach stropów bardzo często wbudowywane są płyty TT umożliwiająceredukcję liczby słupów pośrednich w obiekcie, stosowane są również inne płyty stropowe jak sprężone płyty kanałowe

HCU. Dzięki bogatemu doświadczeniu oferujemy wsparcie przy projektowaniu elementów prefabrykowanych obiektów przemysłowych, produkcję, transport oraz montaż.
2

BUDOWNICTWO
PRZEMYSŁOWE

ROZWIŃ

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

W budownictwie inżynieryjnym betonowe elementy prefabrykowane znajdują zastosowanie przy wznoszeniu takich obiektów jak stadiony, parkingi, elektrownie czy inne obiekty inżynieryjne. Technologia prefabrykacji betonowej w tym obszarze budownictwa spełnia główny wymóg inwestycji jakim jest duża skala w krótkim terminie.

Charakterystycznymi prefabrykatami są belki zębate, płyty audytoryjne czy stopnice stosowane jako elementy trybun stadionów. Zastosowanie znajdują również prefabrykowane słupy oraz belki stanowiące podporę dla płyt stropowych o dużych rozpiętościach.

Obiekty publiczne coraz częściej przyjmują nowoczesne formy architektoniczne, którym może sprostać prefabrykacja żelbetowa. Oferujemy możliwość zrealizowania nietypowych elementów betonowych według indywidualnych projektów.
3

BUDOWNICTWO
INŻYNIERYJNE

ROZWIŃ

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

W budownictwie infrastrukturalnym prefabrykacja betonowa znajduje szerokie zastosowanie w mostownictwie oraz drogownictwie, dzięki dużej powtarzalności elementów.

W skład prefabrykatów stosowanych przy tego typu inwestycjach wchodzą elementy fundamentowe takie jak pale, zbiorniki, przepusty, ściany oporowe oraz wszelkie elementy sieci wodno-kanalizacyjnej.

Przy realizacji obiektów mostowych stosuje się wielkogabarytowe belki żelbetowe oraz katalogowe belki mostowe. Typowymi prefabrykatami w drogownictwie są również ekrany akustyczne.

Poza konstrukcją mostów i dróg prefabrykaty powszechnie stosowane są również przy komunikacji szynowej jako elementy peronów takie jak ścianki oraz płyty.
4

BUDOWNICTWO
INFRASTRUKTURALNE

ROZWIŃ

KOSTKA I MAŁA ARCHITEKTURA

Prefabrykacja betonowa znajduje bogate zastosowanie przy realizacjach z zakresu aranżacji przestrzeni oraz nawierzchni parków, ogródków, dziedzińców.

Szeroka gama produktów z kategorii kostki brukowej dekoracyjnej oraz elementów małej architektury wykorzystywana jest do projektowania przestrzeni miejskich oraz prywatnych. Są to ponadczasowe, trwałe rozwiązania dające nieograniczone możliwości aranżacyjne. Idealnie wpisują się w naturalne otoczenie jak i miejską architekturę.
5

KOSTKA I
MAŁA ARCHITEKTURA

ROZWIŃ

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL