Ściany oporowe

ELEM. FUNDAMENTOWE

ŚCIANY OPOROWE

Ściany oporowe

Ściany oporowe należą do podstawowych konstrukcji inżynierskich i w swej funkcji zabezpieczają przed przemieszczeniem skarpę (nasyp) lub składowisko materiałów sypkich.

Projektując ściany oporowe płytowo-kątowe należy sprawdzić wartość sił, wywołanych parciem gruntu na element i obciążeniem od naziomu. Ściany oporowe sprawdza się ponadto dla: rozkładu naprężeń gruntu pod stopą (warunek odporu), warunku na przemieszczenie oraz warunku na obrót. Mając na uwadze powyższe warunki zaleca się, aby elementy ustawiać na gruncie zagęszczonym do min. ID=0,6; niewysadzinowym, poniżej strefy przemarzania i na warstwie chudego betonu.

Oferujemy prefabrykowane ściany oporowe o przekroju w kształcie litery ‘L’ i ‘T’ (z podstawą symetryczną i asymetryczną). Produkujemy elementy o wysokości do 4,5 m oraz długości modułowej 1,0 m. Realizujemy także zamówienia pod indywidualne projekty wykonawcze.

 

Standardowe typy płyt podane są w poniższej tabeli.

CECHY PRODUKTU

  • Krótki czas realizacji

  • Ściany można obciążać po zamontowaniu i uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości

  • Ściany można łączyć ze sobą stosując akcesoria do uciąglenia ścian

  • Elementy prefabrykowane o wysokiej jakości powierzchni, mogą stanowić element dekoracyjny o fakturze gładkiej lub strukturalnej (od matryc)

  • Możliwość stosowania jako elementy ogrodzeń (nieobciążonych)

  • Beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewnia oczekiwaną wodoszczelność i mrozoodporność

I klasa 5kN/m2wysokość elementu h (cm)długość stopy b (cm)grubość ściany gs (cm)grubość podstawy gp (cm)szerokość elementu L (cm)masa (kg)WIĘCEJ
L505040101299,5215SZCZEGÓŁY
L606045101299,5255SZCZEGÓŁY
L707050101299,5295SZCZEGÓŁY
L808055101299,5335SZCZEGÓŁY
L909060101299,5375SZCZEGÓŁY
L10010065101299,5415SZCZEGÓŁY
L11011070101299,5455SZCZEGÓŁY
L12012075101299,5495SZCZEGÓŁY
L13013085101299,5550SZCZEGÓŁY
L14014090101299,5590SZCZEGÓŁY
L15015095101299,5630SZCZEGÓŁY
L160160105101299,5685SZCZEGÓŁY
L170170105101299,5710SZCZEGÓŁY

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL