Ściany podwalinowe

ELEM. FUNDAMENTOWE

ŚCIANY PODWALINOWE

Ściany podwalinowe

Podwaliny pełnią rolę fundamentu pośredniego, tzn. nie przekazują obciążeń na podłoże, a jedynie na stopy fundamentowe. Dzięki temu właściwa ściana jest wyniesiona ponad poziom terenu. W obiektach kubaturowych belki (ściany) podwalinowe stosuje się jako elementy obudowy hal w poziomie terenu. Podwaliny zabezpiecza się izolacją przeciwwilgociową na budowie.

Oferujemy podwaliny jedno- i wielowarstwowe o gabarytach dostosowanych do potrzeb projektu. Elementy wielowarstwowe mogą być produkowane w różnych konfiguracjach grubości poszczególnych warstw. Standard wykończenia zakłada, że jedna powierzchnia jest wykonana w betonie licowym. Istnieje możliwość wykonania podcięć w elementach, celem osadzenia na stopach fundamentowych lub obniżenia w bramach wjazdowych i otworach drzwiowych. Dostarczane elementy mogą być wyposażone w akcesoria systemowe do połączenia z konstrukcją nośną (np. szyny kotwiące, rury karbowane) oraz okucia stalowe, zabezpieczające krawędzie elementów przy bramach wjazdowych.

Stosowane są jako elementy ścian obiektów handlowych i przemysłowych (magazynowych) oraz jako elementy ekranów akustycznych.

CECHY PRODUKTU

  • Elementy wysokiej jakości z fazowanymi krawędziami

  • Szybki montaż na budowie

  • Skrócenie czasu realizacji, bez konieczności szalowania w pionie

  • Beton licowy może być warstwą wykończeniową

  • Elementy warstwowe z ociepleniem styropianem, wełną i piankami PIR, również z zastosowaniem systemowych nierdzewnych łączników międzywarstwowych

  • Elementy mogą być dostarczane wraz z akcesoriami do połączeń i okuciami stalowymi

  • Ekonomiczność rozwiązania - nie ma potrzeby stosowania pełnych fundamentów liniowych (ław)

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL