Stoposłupy

ELEM. FUNDAMENTOWE

STOPOSŁUPY

Stoposłupy

Prefabrykacja stoposłupów, tj. stóp fundamentowych połączonych ze słupem żelbetowym w sposób sztywny w zakładzie prefabrykacji, pozwala na eliminację wielu operacji trudnych do przeprowadzenia w warunkach budowy. Stosując stoposłupy można znacznie przyspieszyć prace fundamentowe i uzyskać w ten sposób wymierne oszczędności przy realizacji obiektu. W prefabrykacji stosujemy beton w klasie od C20/25 do C50/60, i stal zbrojeniową klasy AIIIN. Dla prawidłowego wbudowania elementów prefabrykowanych, podbudowę należy zakończyć zostawiając przestrzeń na wypełnienie mieszanką betonową. W prefabrykacie wykonuje się otwory zalewowe, przez które – po potwierdzonym usytuowaniu elementu – podaje się beton do momentu jego pełnego wypływu wokół obrysu fundamentu.

Oferujemy stoposłupy produkowane według indywidualnego projektu. Stoposłupy mogą mieć na powierzchni bocznej krótkie wsporniki, stopniowany na wysokości przekrój oraz przekrój kwadratu lub prostokąta. Stopy fundamentowe najczęściej są kwadratowe i prostokątne.
Ograniczenia transportowe to długość łączna 14 m, waga 25 ton oraz szerokość elementów nie większa niż 2,5 m.

Produkowane elementy, zależnie od potrzeb, wyposażamy w akcesoria systemowe do połączeń, tj. pętle linowe, szyny ze zbrojeniem odginanym, szyny kotwiące itp. Dla ułatwienia montażu słupy w górnej części mają zabudowaną poprzecznie rurę, ułatwiającą prowadzenie montażu z pominięciem prac na wysokości.

CECHY PRODUKTU

  • Duża szybkość realizacji bez prac ciesielskich i zbrojarskich na budowie

  • Wysoka jakość elementów, trzy powierzchnie z formy oraz fazowane krawędzie

  • W stopach fundamentowych otwory dla dokonania podlewki

  • Wyeliminowanie technologicznych i konstrukcyjnych wad połączenia stopasłupa

  • Ograniczenie zakresu projektu wykonawczego

  • Elementy o wysokości nawet trzech kondygnacji

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL