Pale prefabrykowane

ELEM. FUNDAMENTOWE

PALE PREFABRYKOWANE

Pale prefabrykowane

Pale prefabrykowane mają zastosowanie przy posadowieniach obiektów na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe. Wykonywane są jako elementy o przekroju kwadratowym i długości do 15 m. Przy większych długościach pale wykonywane są ze specjalną złączką systemową.

Wszystkie krawędzie są fazowane 15/15 mm lub 20/20 mm. Pale wykonywane są z betonu klasy C 40/50, a zbrojenie główne (podłużne) ze stali klasy AIIIN.
Strzemiona wykonywane są w postaci uzwojenia (spirali) z prętów ze stali klasy AIIIN.

Posiadamy w ofercie prefabrykowane pale żelbetowe kwadratowe pełne o przekroju 30×30 cm lub 40×40 cm i długości do 15m. W razie potrzeby istnieje możliwość połączenia odcinków pali złączkami systemowymi w pale o łącznej długości do 45 m. Powierzchnia czołowa pali może mieć skos technologiczny ułatwiający wbijanie.

Zastosowanie:
– w budownictwie mostowym jako podpory mostów, wiaduktów, estakad drogowych, kładek, przepustów,
– w nadbrzeża portów, przystani, pomostów,
– budowa nasypów drogowych i kolejowych na słabym podłożu gruntowym
– posadowienie słupów energetycznych, wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych, słupów reklam i billboardów
– w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym
– w budownictwie infrastrukturalnym jako posadowienie konstrukcji wsporczej ekranów akustycznych, jako podpory tymczasowe rusztowań.

CECHY PRODUKTU

  • Krótki czas realizacji bez zbędnego wydobycia ziemi

  • Pale można obciążać bezpośrednio po wbiciu w podłoże

  • Prosty dobór wymaganej długości, przy zastosowaniu systemowych złączek palowych – długość do 45 m

  • Możliwość wykonania pali nachylonych pod kątem

  • Beton wykonany w zakładzie prefabrykacji zapewnia odpowiednią szczelność oraz mrozoodporność

  • Możliwość bieżącej kontroli (badania dynamiczne, pomiar wpędu, weryfikacja zagłębienia w podłoże nośne)

  • Możliwość wykonania wstępnych badań nośności w celu optymalizacji liczby i długości pali, z zastosowaniem korelacji wyników badań ze wzorów dynamicznych, badań dynamicznych oraz próbnych obciążeń statycznych pali

  • Dobra praca pali na siły wyciągające

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL