X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI

ARTYKUŁ O ŚCIANACH ZESPOLONYCH W MIESIĘCZNIKU “MATERIAŁY BUDOWLANE”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru miesięcznika branżowego Materiały Budowlane, w którym znajduje się artykuł z cyklu NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI BETONOWEJ. Artykuł poświęcony jest prefabrykowanym ścianom zespolonym. Opracowali go nasi eksperci: Mateusz Moczko oraz Bartłomiej Podgórski. Opisujemy czym są ściany zespolone oraz jak przebiega montaż tych elementów.

DATA PUBLIKACJI: 20.08.2020

Zastosowanie ścian zespolonych typu filigran pozwala na skrócenie czasu wznoszenia konstrukcji oraz daje możliwość zmniejszenia placu budowy. W połączeniu z konkurencyjną ceną i łatwością montażu, opisane w poniższym artykule prefabrykaty są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem przez konstruktorów oraz wykonawców.

WŁAŚCIWOŚCI PREFABRYKOWANYCH ŚCIAN ZESPOLONYCH

Ściana zespolona składa się z dwóch zbrojonych płyt typu filigran o grubości od 5 do 7 cm, połączonych ze sobą przestrzennymi kratownicami typu „filigran”. Odpowiednia głębokość zakotwienia kratownic oraz zastosowane na budowie wypory pozwalają na uzyskanie sztywnej oraz wytrzymałej ściany, odpornej na siłę rozpierającą przy betonowaniu.

Ponadto wewnętrzna szorstka i nierówna powierzchnia płyt oraz stalowe kratownice zapewniają optymalną przyczepność i współpracę z betonem wypełniającym przestrzeń między płytami. Firma Betard posiada w swojej ofercie ściany o grubości od 20 do 50 cm. Do utrzymania stałej i precyzyjnej grubości elementu, a także odpowiedniej otuliny prętów zbrojeniowych, stosuje się dedykowane dla ścian zespolonych akcesoria dystansowe. Wymiary zewnętrzne gotowych elementów determinuje wielkość stołu roboczego. W zakładzie produkcyjnym Betard istnieje możliwość wykonywania ścian o szerokości sięgającej blisko 10 m i wysokości ponad 3m. W dalszych etapach planowana jest rozbudowa zaplecza produkcyjnego, pozwalającego na wykonywanie ścian o jeszcze większych rozmiarach.

Płyty żelbetowe składające się na ścianę zespoloną pełnią również rolę szalunku traconego, co pozwala na odejście od standardowego, kosztownego i czasochłonnego deskowania na placu budowy.

W ścianach mogą być wykonywane otwory drzwiowe, okienne, technologiczne oraz zabudowane kanały do prowadzenia instalacji.

PROCES MONTAŻU

Ściany zespolone montuje się na wcześniej przygotowanym podłożu, w którym powinny być zabetonowane pręty startowe (wytyki). Wytyki startowe wyznaczają położenie ścian i pozwalają na ich prawidłowe połączenie z płytą fundamentową.

Po nałożeniu elementu na startery należy zabezpieczyć go podporami ukośnymi i skontrolować jego ułożenie w pionie. Niezbędna liczba podpór wynika z wymiarów prefabrykatu. Standardowo stosuje się od 1 do 3 podpór/element.

 Kolejnym krokiem po zamontowaniu ściany zespolonej jest ułożenie zbrojenia styków ścian (koszów lub siatek zbrojeniowych).

Następnie między zespolonymi płytami układa się mieszankę betonową o odpowiednich właściwościach. Układa się ją równomiernie, poziomymi warstwami w zalecanym tempie nie przekraczającym 1m/h. W celu uzyskania wymaganej trwałości gotowego elementu żelbetowego, mieszankę należy zagęścić wibratorami wgłębnymi. Dopuszcza się też stosowanie mieszanki samozagęszczalnej. Przy doborze betonu wchodzącego w skład prefabrykatu oraz betonu wypełniającego należy mieć na uwadze jakie będzie oddziaływanie środowiska, a zatem jakim klasom ekspozycji musi sprostać element. W przypadku zastosowania prefabrykowanych ścian zespolonych w kondygnacjach podziemnych, piwnicznych i garażowych zalecane jest zastosowanie materiałów hydroizolacyjnych tj. systemów, taśm, listew i profili uszczelniających.

Dzięki wysokiej jakości zewnętrznych powierzchni płyt, prefabrykowana ściana zespolona nie wymaga dodatkowego tynkowania. Jest to niewątpliwą zaletą przy realizowaniu zarówno kondygnacji podziemnych jak i nadziemnych.

Ściana typu filigran doskonale łączy się z innymi prefabrykatami. Ściany zespolone można łączyć ze sobą stykiem czołowym ściana – ściana lub w węźle trzech ścian. Z łatwością można rozwiązać konstrukcyjnie połączenie ściany wewnętrznej lub zewnętrznej ze słupem. Ściany można łączyć ze sobą w narożnikach budynku, a także opierać na niej płyty stropowe np. HCU, filigran.

ZALETY STOSOWANIA PREFABRYKOWANYCH ŚCIAN ZESPOLONYCH:

+ dowolność kształtów z możliwością wykonania dowolnych otworów,

+ szybkość i łatwość montażu,

+ montaż elementów bez względu na warunki atmosferyczne,

+ skrócenie czasu wznoszenia konstrukcji i pomniejszenie placu budowy,

+ możliwość stosowania w trudnych warunkach gruntowych i w budownictwie plombowym,

+ prace na budowie bez konieczności wykonywania szalunków.

Autorzy: Mateusz Moczko, Bartłomiej Podgórski

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.