X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI

PREFABRYKOWANE ELEMENTY SPRĘŻONE W KONSTRUKCJACH DACHOWYCH – ARTYKUŁ W MIESIĘCZNIKU “MATERIAŁY BUDOWLANE”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru miesięcznika branżowego "Materiały Budowlane", w którym znajduje się artykuł z cyklu Nowoczesnej Prefabrykacji Betonowej, przygotowany przez naszych specjalistów. Artykuł dotyczy powstawania oraz zastosowania prefabrykowanych elementów sprężonych w budownictwie.

DATA PUBLIKACJI: 02.02.2021

Elementy strunobetonowe coraz częściej znajdują zastosowanie w obiektach budowlanych, zarówno jako elementy stropowe jak i dachowe. Dzięki  możliwości optymalizacji przekroju, konstrukcja staje się lekka i konkurencyjna cenowo w porównaniu z elementami stalowymi jak również z tradycyjnymi żelbetowymi.

WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTÓW SPRĘŻONYCH

Element poddawany sprężeniu posiada struny umiejscowione w dolnej części przekroju, aby zrównoważyć działające od góry  obciążenia konstrukcji. Po wykonaniu zbrojenia konstrukcyjnego i przygotowaniu formy struny przeciągane są z jednego bloku oporowego do drugiego. Naciąg cięgien (strun) odbywa się przed betonowaniem, poprzez zewnętrzne elementy oporowe. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu, następuje zwolnienie naciągu i przekazanie sił na beton. Do elementów sprężonych stosuje się standardowo sploty ze stali Y1860 oraz stal zbrojeniową. Stosowany beton posiadać powinien klasę co najmniej  C50/60. Dzięki procesowi sprężenia element uzyskuje większą nośność w porównaniu z elementem żelbetowym co pozwala na uzyskanie większej rozpiętości, większych obciążeń lub zmniejszenie objętości prefabrykatu poprzez optymalizację przekroju.

SPRĘŻONE ELEMENTY STROPOWE

W zakładzie produkcyjnym Betard produkowane są strunobetonowe płyty stropowe HCU o grubościach od 160 do 500 mm. W zależności od grubości, długość płyt może sięgać nawet 20 m, co pozwala na uzyskanie większej powierzchni użytkowej. Poprzez sprężenie strop posiada dużą nośność przy stosunkowo małej wysokości konstrukcyjnej. Przy nieznacznym zwiększeniu przekroju sprężone płyty HCU mogą uzyskiwać odporność ogniową nawet do R240. Stosowane są często w obiektach biurowych, przemysłowych, halach produkcyjnych czy magazynowych, garażach wielokondygnacyjnych, a także w budownictwie mieszkaniowym.

Kolejnym rodzajem sprężonych płyt stropowychstrunobetonowe płyty filigran. Doskonale sprawdzą się w miejscu połączenia stropu z balkonem dając możliwość zakotwienia łączników termoizolacyjnych. Płyty cechuje również duża rozpiętość i nośność oraz brak konieczności stemplowania.

Ostatnim przykładem sprężonego elementu stropowego są płyty TT. Są to dwużebrowe ustroje ze strunami sprężającymi powiązane z elementem płytowym. Pozwalają na redukcję słupów pośrednich, a ich konstrukcja umożliwia zagospodarowanie instalacji pomiędzy żebrami.

PREFABRYKOWANE BELKI SPRĘŻONE

Oferta elementów sprężonych to również elementy prętowe. Wśród nich są belki sprężone. To elementy stosowane w konstrukcjach szkieletowych jak również w budownictwie kubaturowym w kondygnacjach podziemnych i częściach usługowych. Najczęściej stosowane są belki o przekroju prostokątnym, typu „odwrócone T” oraz typu „L”. Belki typu T sprawdzają się w przypadku oparcia na nich płyt stropowych. Przekrój typu „L” to belka krawędziowa, sprawdzają się pod jednostronne obciążenie płytami.

SPRĘŻONE ELEMENTY KONSTRUKCJI NOŚNEJ DACHU

Szczególnym rodzajem prefabrykowanych elementów sprężonych są składowe konstrukcji dachu. Projektowane są najczęściej jako układ złożony z płatwi i dźwigarów montowanych prostopadle względem siebie. Technologia sprężania elementów prefabrykowanych pozwala na produkcję dźwigarów o dużych rozpiętościach (40m i więcej) i dużej nośności zapewniającej oparcie płatwi dachu i przejęcie znacznych obciążeń.

Wykonywane są również dachy bezpłatwiowe, gdzie rozstaw dźwigarów wynosi ok. 6 do 8 m. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne przy powtarzalnej siatce słupów.

Dźwigary dachowe pełnią wtedy rolę głównych elementów, posiadają przekrój dwuteowy, który przy podporach może przechodzić w pełny blok o przekroju prostokątnym.

Sprężone elementy dachowe mogą posiadać stałą wysokość (pasy równoległe) lub być w spadku (dwuspadowe lub jednospadowe). W celu optymalizacji konstrukcji, projektuje się wyszczuplone środniki dźwigarów, a także otwory mające na celu obniżenie ciężaru własnego elementu i możliwość prowadzenia instalacji.

ZALETY PREFABRYKATÓW SPRĘŻONYCH:

Przy stosowaniu prefabrykowanych elementów korzyści to oczywiście łatwość montażu – często „z kół” – oraz trwałość konstrukcji, która wynosi co najmniej 50 lat. Dodatkowo sprężone elementy betonowe cechują się:

  • dużymi rozpiętościami bez podpór pośrednich (mniejsza siatka słupów),
  • niższą wysokością w stosunku do konstrukcji stalowej kratownicowej (oszczędność kubatury, obudowy lub większe składowanie),
  • dużą nośnością elementów (możliwość przejęcia dużych obciążeń zewnętrznych np. konstrukcje przemysłowe),
  • ognioodpornością R60 i więcej,
  • wysoką odpornością na działanie czynników zewnętrznych.

Firma Betard posiada kilkanaście nowoczesnych linii produkcyjnych do wytwarzania elementów z betonu sprężanego m.in. belek i dźwigarów dachowych oraz płyt stropowych TT czy kanałowych HCU.  Betard to duże moce produkcyjne dostosowane do potrzeb wymagającego rynku. Miesięcznie produkujemy kilkaset prefabrykowanych dźwigarów i belek sprężonych, oraz około 20tys.m2 strunobetonowych płyt kanałowych HCU.

Autor: Bartłomiej Podgórski

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.