X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI

Program praktyk w Betard wystartował, aplikuj!

Podczas praktyk kładziemy duży nacisk na współpracę studenta z kadrą nadzorującą produkcję. Najważniejszą rzeczą podczas zdobywania wiedzy jest wsparcie mentorskie dlatego podczas praktyki na konkretnym stanowisku, praktykant otrzymuje wsparcie naszego pracownika oraz kadry kierowniczej. Aby do nas dołączyć wystarczy być studentem z ukończonym 3 rokiem budownictwa. Zapraszamy!

DATA PUBLIKACJI: 25.02.2021

Zapraszamy do rozmowy z Łukaszem Kwiatkowskim, Kierownikiem Laboratorium i opiekunem programu praktyk w Betard.

– Jak wygląda oferta stażowa w firmie Betard?

Można otwarcie powiedzieć, że rynek prefabrykacji szturmem zdobywa budowy. Z każdym rokiem udział prefabrykowanych elementów żelbetowych użytych podczas procesu budowlanego wzrasta, w związku z tym firma BETARD wyszła naprzeciw oczekiwaniom młodych inżynierów. Każdy student budownictwa ma jedynie styczność z teorią i założeniami prefabrykacji, ciężko sobie wyobrazić wyprodukowanie w uczelnianym laboratorium słupa o długości 20 metrów, z licznymi akcesoriami i wspornikami. Praktyka studencka z założenia powinna dać możliwość przyszłej kadrze inżynierskiej możliwość zaznajomienia się z różnymi gałęziami budownictwa, dlatego podczas praktyk kładziemy duży nacisk na współpracę studenta z kadrą nadzorującą produkcję.

Praktyki w firmie BETARD są praktykami płatnymi co jest rzadkością w naszej branży. Można śmiało powiedzieć, że student zarabia na tym, że się uczy. 

– Jakie kompetencje należy posiadać, żeby zakwalifikować się na staż w firmie?

Wystarczy być studentem z ukończonym 3 rokiem budownictwa, ale nie tylko zapraszamy również inżynierów i magistrów, którzy chcą zobaczyć na czym polega prefabrykacja, zdobyć doświadczenie oraz sprawdzić się w tej gałęzi budownictwa.

– Jak wygląda program stażu w Betardzie?

Staramy się aby praktykanci wykazali się pracą własną, przez pierwszy miesiąc próbują swoich sił na różnych stanowiskach jako „obserwator” przyglądają się pracy kontrolera jakości, laboranta w laboratorium betonu, majstra produkcji. Następnie praktykant dostaje zadania do samodzielnego wykonania, na tym etapie ważna jest umiejętność organizacji pracy. Chcemy aby każdy sprawdził co tak naprawdę go interesuje w naszej Firmie.

– W jaki sposób firma wspiera pracowników w rozwijaniu ich kompetencji podczas stażu?

Każdy praktykant w pierwszym dniu praktyk otrzymuje od nas materiały dydaktyczne w postaci firmowych folderów i zeszytów Stowarzyszenia Producentów Betonu dotyczących prefabrykacji. Dodatkowo dużym wsparciem dydaktycznym jest współpraca z laboratorium Betotech przy cementowni Górażdże, podczas praktyk odwiedzamy laboratorium aby poznać różne rodzaje badań betonu i mieszanki betonowej, a przede wszystkim aby poszerzyć wiedzę z zakresu technologii betonu.

Najważniejszą rzeczą podczas zdobywania wiedzy jest wsparcie mentorskie dlatego podczas odbywania praktyki na konkretnym stanowisku praktykant otrzymuje wsparcie naszego pracownika oraz kadry kierowniczej. Raz w tygodniu odbywa się krótkie spotkanie podsumowujące w celu omówienia wykonanej już pracy 

– Czy stażyści mogą liczyć na zatrudnienie w firmie po ukończeniu stażu?

W obecnej chwili w oddziale w Przyworach staż letni odbyły 4 osoby, we wszystkich przypadkach zaowocował on zatrudnieniem w naszym oddziale. Każdy praktykant jest dla nas w przyszłości cennym pracownikiem, który poznał prefabrykację od kuchni, potrafiącym odczytać ważne informacje z naprawdę niejednokrotnie trudnej/niejasnej dokumentacji technicznej. 

– Ilu obecnych pracowników firmy zaczynało od staży? Jak wyglądał proces przejścia ze stanowiska stażysty do inżyniera?

Na chwilę obecną w oddziale w Przyworach pracują 3 osoby, które ukończyły program stażowy. Zatrudnienie niektórych osób zaraz po programie stażowym wynikało z potrzeby, tak jak w przypadku Pani Darii, która po zakończeniu stażu wykazała chęć do dalszej współpracy jednocześnie kontynuując studia w trybie dziennym. Kolejne osoby zostały zatrudnione po ukończeniu studiów inżynierskich, odpowiedziały na nasze ogłoszenia umieszczone na stronie internetowej i na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

– Czy planujecie rozwój programu stażowego? W jakich obszarach?

Oczywiście „kto się nie rozwija ten się cofa”, pracujemy nad tym aby wprowadzać stopniowo program stażu letniego do naszych pozostałych oddziałów. Chcielibyśmy aby stażyści z różnych oddziałów spotkali się, poznali, wymienili nabytą wiedzą oraz kontaktami. Jesteśmy świadomi, że nie wszystkim taka praca będzie odpowiadała, ale zawsze warto spróbować i ocenić czy widzę się w tej gałęzi budownictwa, a zdobyta wiedza i kontakty tylko mogą pomóc w przyszłości.

– Jakie dodatkowe działania podejmuje firma Betard względem studentów? 

Tak jak wspomniałem najważniejsze jest budowanie świadomości czym jest prefabrykacja na czym to polega i jak to można ugryźć, dlatego w trakcie semestru staram się przynajmniej raz spotkać z grupą chętnych studentów w celu przedstawienia firmy, produktów oraz samej technologii prefabrykacji. Uważam, że takie spotkania dają korzyści dla obu stron, po wykładzie widzę jaki jest poziom świadomości wśród przyszłych inżynierów na co należy zwrócić uwagę i jak przystępniej przekazać wiedzę.

Raz w roku nasz odział w Przyworach odwiedza grupa studentów z Politechniki Opolskiej, która może zobaczyć cały proces produkcji od zbrojarni przez betoniarnię aż po gotowe elementy.

– Kiedy rozpoczyna się kolejny nabór?

Swoje aplikacje na Staż letni 2021 można przesyłać już od Stycznia 2021

– W jaki sposób należy aplikować – jakie są wymagane dokumenty? Gdzie należy wysłać aplikację?

Aplikacje można wysyłać na adres praktyki@betard.pl w tytule wpisując Praktyki letnie 2021 (oddział: Przywory)

Wystarczy samo CV, oczywiście im jest ono bogatsze tym lepiej.


Aplikuj! Wyślij swoje CV na praktyki@betard.pl, w tytule wpisując “Praktyki letnie 2021 (oddział: Przywory)”