X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI

Nowy oddział Betard – Ostrów Wielkopolski

Nasza firma powiększa się o nowy zakład produkcyjny znajdujący się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Chłapowskiego 51.

DATA PUBLIKACJI: 04.07.2023

W nowym zakładzie produkować będziemy elementy dla budownictwa inżynieryjnego – będą to prefabrykowane strunobetonowe żerdzie wirowane (beton klasy C40/50 oznaczone znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 12843:2008)

Zastosowanie nowoczesnej technologii zagęszczania mieszanki betonowej metodą wirowania pozwala uzyskać wysoki stopień jej zagęszczenia i gładką powierzchnię co gwarantuje dużą trwałość i nośność żerdzi wirowanych.

Produkty te znajdują zastosowanie najczęściej przy budowie napowietrznych linii niskiego i średniego napięcia, słupowych stacji transformatorowych oraz konstrukcji wsporczych.

Do najważniejszych parametrów technicznych należy zaliczyć wysoką mrozoodporność niską nasiąkliwość oraz ponad 50 letnią trwałość.

Produkcja obejmować będzie:

  • Energetyczne strunobetonowe żerdzie wirowane typu E
  • Energetyczne żerdzie żelbetowe typu ŻN
  • Energetyczne strunobetonowe żerdzie wirowane napowietrzno-kablowe Ek
  • Energetyczne dwuczłonowe strunobetonowe żerdzie wirowane typu EW
  • Energetyczne strunobetonowe żerdzie wirowane typu EMS
  • Strunobetonowe żerdzie wirowane ogólnego przeznaczenia typu ER
  • Strunobetonowe żerdzie wirowane przeznaczone do upraw chmielu
  • Prefabrykowane elementy fundamentów: płyty i belki ustojowe

Masz pytania?
Skontaktuj się!
Betard sp. z o.o | Oddział Ostrów Wielkopolski
ul. Chłapowskiego 51
M | ostrow@betard.pl
T | 721 612 610