Boulevard Drobnera – Wrocław

Przy realizacji Boulevard Drobnera, byliśmy odpowiedzieli za produkcję prefabrykowanych elementów elewacji oraz konstrukcji obu budynków kompleksu mieszkalno-usługowego. Dużym wyzwaniem było spełnienie wizualnych aspektów prefabrykatów postawionych przez Inwestora.

ZOBACZ PROJEKT

elementów elewacyjnych

sprężonych płyt stropowych HCU

OPIS REALIZACJI

Kompleks składał się z dwóch kilkukondygnacyjnych obiektów mieszkalno-usługowych zlokalizowanych w centrum Wrocławia, tuż przy Wyspie Słodowej. Elewacja budynku została zaprojektowana z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych, o strukturalnej powierzchni, która stanowiła duże wyzwanie projektowe oraz produkcyjne.

Wyprodukowaliśmy oraz dostarczyliśmy elementy elewacyjne budynku, w tym 47 słupów jednowarstwowych, 58 słupów trójwarstwowych – stanowiących równocześnie funkcję konstrukcyjną – oraz 60 płyt trapezowych i ponad 1200 prefabrykowanych okładzin elewacyjnych. Elementy zaprojektowane były w wielu geometriach oraz wymiarach co wymagało przygotowania wielu form produkcyjnych.

Dodatkowo dostarczyliśmy również sprężone płyty stropowe HCU o łącznej powierzchni blisko 7500 m² oraz ponad 50 biegów schodowych.

Wysokie wymagania postawione przez architektów dotyczące elementów elewacji sprawiły, że przeprowadziliśmy wiele prób laboratoryjnych w celu uzyskania satysfakcjonujących próbek. Celem było uzyskanie prefabrykatów o chropowatej, naturalnej strukturze kamienia, takiego jak bazalt i granit, oraz odpowiednie dobranie koloru spoiwa. W trakcie prób testowaliśmy trzy rodzaje białego cementu oraz kilkanaście plastyfikatorów i innych dodatków mających poprawić właściwości mieszanki betonowej. W rezultacie opracowaliśmy beton samozagęszczalny, hydrofobizowany w masie, którego konsystencja ogranicza segregację i opadanie kruszywa bazaltowego. Bazalt, ze względu na większą gęstość, ma tendencję do segregacji w betonie samozagęszczalnym, dlatego specjalnie opracowana mieszanka była kluczowa dla osiągnięcia pożądanych efektów. Elementy elewacyjne przed wyjazdem z zakładu produkcyjnego zostały poddane procesowi piaskowania.

Dzięki naszemu doświadczeniu i pracy nad opracowaniem odpowiedniej mieszanki betonowej, byliśmy w stanie wyprodukować prefabrykaty o wysokiej jakości, które spełniały postawione przez architektów oraz Inwestora aspekty wizualne.

Montaż wszystkich prefabrykatów odbywał się na budowie równolegle na obu obiektach. Elementy elewacyjne montowane były równocześnie ze wznoszeniem budynków.

Ze względu na lokalizację w ścisłym centrum, dostawy były ściśle koordynowane z budową. Godziny dostaw oraz kolejność ułożenia elementów na pojazdach miały bardzo duże znaczenie dla tempa montażu. Wymagało to ścisłej współpracy działu logistyki z generalnym wykonawcą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym postem dotyczącym realizacji:

Nowe budynki mieszkalno-usługowe w miejscu poniemieckiego budynku szkoły

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.

ZOBACZ
INFORMACJE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
oferty@betard.pl
INFORMACJE O REALIZACJI
Termin realizacji:

2022
Miejsce realizacji:

Wrocław
Zakres usług:

produkcja, transport

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL