Płyty stropowe Filigran

ELEM. STROPOWE

PŁYTY STROPOWE FILIGRAN

Płyty stropowe Filigran

Stropy żelbetowe zespolone Filigran to propozycja dla wszystkich, którym zależy na szybkości i dokładności wykonania stropu.
Aktualnie proponowane przez projektantów śmiałe formy architektoniczne wymagają stosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, którym w zakresie stropów sprostać może jedynie Filigran.

Ich geometria ograniczona jest jedynie inwencją twórczą architektów. Konstruktorom pozwalają przyjmować skomplikowane schematy statyczne i złożone układy obciążeń. Stropy Filigran składają się z elementów prefabrykowanych – płyt stropowych, dodatkowego zbrojenia montowanego przez wykonawcę na budowie i betonu wylewanego na budowie, nazywanego nadbetonem.
Prefabrykaty stropowe Filigran mają postać żelbetowych płyt o grubości 5-7 cm, wraz ze zbrojeniem głównym stropu oraz stalowymi kratownicami przestrzennymi, częściowo zabetonowanymi w płycie.
Grubość elementów zależy od grubości otuliny zbrojenia oraz od ilości zbrojenia w płycie. Kratownice nadają prefabrykatowi odpowiednią sztywność w czasie transportu i montażu stropu, służą również do właściwego połączenia prefabrykatu z pozostałą częścią stropu, wykonywaną na budowie. Obie warstwy stropu są ze sobą zespolone dodatkowo poprzez szorstką i celowo nierówną powierzchnię płyty prefabrykowanej. Pojedyncze płyty filigran produkujemy w wymiarach dostosowanych do geometrii stropu – szerokości podstawowe płyt, ze względów produkcyjnych i transportowych, nie przekraczają 240 cm (lub 250 cm – oddział w Kielcach); długości płyt odpowiadają rozpiętości stropu. Ilość zbrojenia oraz parametry techniczne stropu każdorazowo określa projekt wykonawczy stropu filigran, opracowywany indywidualnie dla każdego obiektu.

CECHY PRODUKTU

  • Nieograniczone możliwości formowania powierzchni stropów pod względem kształtów i wymiarów

  • Możliwość wykonania niezbędnych wycięć i otworów przewidzianych w dokumentacji

  • Mały ciężar własny płyt (125-175 kg/m²)

  • Możliwy montaż z samochodu bez składowania pośredniego - „montaż z kół”

  • Odpowiednio niewielkie zapotrzebowanie na teren zaplecza na placu budowy

  • Zmniejszenie pracochłonności na placu budowy, a w rezultacie skrócenie cyklu inwestycji i zmniejszenie kosztów budowy

  • Prosty i szybki montaż, bez użycia pracochłonnych i kosztownych deskowań, jedynie z użyciem podpór montażowych

  • Wytrzymałość płyt dostosowana do indywidualnego obciążenia, zgodna z warunkami użytkowania danego stropu

cechaopisWIĘCEJ
długośćdługość płyt dostosowana do rozpiętości stropu; maksymalna długość ograniczona jest jedynie możliwością zaprojektowania konstrukcji stropu (uzyskana przez Betard długość – 12,6 m) SZCZEGÓŁY
szerokośćszerokość podstawowa płyty prefabrykowanej – 240 cm (szerokości mniejsze wykonywane w miarę potrzeb, zgodnie z projektem wykonawczym) SZCZEGÓŁY
grubośćgrubość płyty prefabrykowanej – od 5 cm do 7 cm, w zależności od stopnia zbrojenia oraz otuliny zbrojenia SZCZEGÓŁY
ciężarciężar własny płyt – 125-175 kg/m², w zależności od grubości płyty / możliwość obniżenia ciężaru stropu (zmniejszenie zużycie betonu wylewanego na budowie i obniżenie obciążeń przekazywanych na konstrukcję) poprzez zastosowanie wkładek styropianowych mocowanych do płyt filigranSZCZEGÓŁY
podparciepodparcie montażowe płyt filigran określa projekt stropu; ewentualne „oparcie” na ścianie lub podciągu – od 0 cm do 4 cmSZCZEGÓŁY
beton/stalbeton prefabrykatu - klasa C25/30 i wyższa, klasa stali zbrojeniowej AIII-N 8. SZCZEGÓŁY
REIklasa odporności ogniowej: REI 60 i wyższa, wg wymagań projektuSZCZEGÓŁY
zbrojeniemożliwość zbrojenia stropu w dwóch kierunkach, w stropach pracujących dwukierunkowo zbrojenie w drugim kierunku układane na prefabrykatach na budowie (nie jest wówczas wymagane stosowanie siatek na złączach płyt) SZCZEGÓŁY
innemożliwość nadania ujemnej strzałki ugięcia SZCZEGÓŁY
innemożliwość eliminacji mostków cieplnych poprzez zastosowanie w płytach filigran balkonowych wkładek izolacyjnych typu IsokorbSZCZEGÓŁY

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL