X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI

Współpraca z Politechniką Wrocławską – oficjalne podpisanie umowy.

Nasza współpraca z Politechniką Wrocławską trwa już kilka lat. Wśród działań, które prowadzimy są wizyty w naszym zakładzie oraz organizowanie praktyk dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, a także wsparcie doktorantów i umożliwienie wykonania zaawansowanych badań na próbnych elementach wyprodukowanych w zakładzie Betard.

DATA PUBLIKACJI: 14.12.2021

Wspieramy wydarzenia organizowane przez PWr oraz Koła Naukowe. Chętnie prowadzimy rozmowy z wykładowcami akademickimi – dzieląc się wiedzą i wymieniając spostrzeżenia związane m.in z projektowaniem elementów prefabrykowanych oraz doborem mieszanki betonowej dla polepszenia jakości i trwałości prefabrykatów.

Chcąc podkreślić oraz rozszerzyć nasze działania, podpisaliśmy list intencyjny, w którym określiliśmy wspólne cele i propozycje na najbliższe miesiące. List sygnowali ze strony uczelni: prof. Dariusz Łydżba, prorektor ds. współpracy, dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. uczelni, dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz prof. Krzysztof Schabowicz, kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego

Razem z pracownikami dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej chcielibyśmy prowadzić międzylaboratoryjne badania naukowe i aplikacyjne dotyczące analizy struktury oraz zastosowania materiałów budowlanych. Wyniki tych badań, a także publikacje na temat zastosowania prefabrykacji w budownictwie chcielibyśmy zamieszczać w prasie branżowej. W porozumieniu piszemy również o zachęceniu studentów do poszerzania wiedzy na temat prefabrykacji jak również dalszego kształcenia w tym kierunku.

Oprócz praktyk zawodowych w naszej firmie, planujemy organizować wspólnie z Uczelnią konferencje, sympozja oraz seminaria, skierowane m.in. do studentów PWr.

Prowadzimy również rozmowy na temat stworzenia kierunku studiów na Politechnice Wrocławskiej, który przygotowałby jeszcze w lepszym stopniu studentów do pracy w zakładach prefabrykacji. Chcielibyśmy również zaproponować listę tematów prac dyplomowych związanych z prefabrykacją. Studenci, którzy podejmą się napisania pracy dyplomowej w temacie prefabrykacji, opracowanym wspólnie przez Betard oraz PWr, wzięliby udział w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zorganizowanym przez naszą firmę.

Zapraszamy do przeczytania oficjalnego komunikatu Politechniki Wrocławskiej na temat współpracy.

PWr i Betard podpisały list intencyjny w sprawie współpracy

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.