X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – „Prefabrykacja w budownictwie”

We współpracy z Politechniką Wrocławską stworzyliśmy listę tematów prac dyplomowych dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, które zostały objęte konkursem, a dotyczą prac dyplomowych poruszających tematykę prefabrykacji betonowej.

DATA PUBLIKACJI: 12.05.2022

W ramach nawiązanej współpracy z Politechniką Wrocławską, realizujemy kolejne wspólne działanie jakim jest konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego z określonej listy tematów konkursowych.

Wspólnie chcielibyśmy zachęcić do pogłębienia swojej wiedzy oraz zwiększyć zainteresowanie tematyką prefabrykacji betonowej wśród studentów budownictwa

Szeroki przekrój zagadnień, pozwala na wybór tematu dotyczącego różnych części procesu budowlanego. Dyplomant może wybrać temat dotyczący kwestii projektowych, jak również produkcyjnych, w których zaproponuje rozwiązania optymalizujące możliwości produkcyjne i ułatwiające proces produkcji prefabrykatów.

Tematy prac dyplomowych objętych konkursem:

 1. Zaprojektowanie przekrycia hali widowiskowo – sportowej z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów zespolonych – dźwigary sprężone + płyty filigran lub sprężone płyty kanałowe.
 2. Sposoby zakotwienia prefabrykatów balkonowych w wybranych stropach prefabrykowanych typu Filigran, stropach gęstożebrowych typu Teriva, Rector oraz sprężonych płyt kanałowych HCU
 3. Trwałość betonu wykorzystywanego w produkcji elementów prefabrykowanych, uwarunkowania technologiczne i materiałowe w świetle oceny jego mrozoodporności. Przegląd i porównanie metod badań i oceny mrozoodporności betonu.
 4. Badania odporności betonu na oddziaływania typu ściernego na przykładzie betonowej kostki brukowej. Porównanie metod badawczych i kryteriów oceny.
 5. Analiza porównawcza wykonania murów oporowych w technologii prefabrykowanych ścian pełnych typu „L” oraz ścian zespolonych „podwójny Filigran” z uwzględnieniem aspektu finansowego.
 6. Projekt prefabrykowanych przepustów pod drogą wojewódzką z uwzględnieniem przejścia dla zwierząt.
 7. Studium na temat procesu produkcji prefabrykowanych żelbetowych elementów płytowych z wykorzystaniem wybranych elementów BIM.
 8. Studium na temat linii technologicznej do produkcji prefabrykowanych sprężonych dźwigarów dachowych.
 9. Opracowanie rodzin dla wybranych elementów prefabrykowanych w programie Autodesk Revit: płyty stropowe.
 10. Wpływy strefy przypodporowej w prefabrykowanych słupach żelbetowych na efekty II rzędu.
 11. Przydatność technologii BIM w projektowaniu niewielkich budynków wielorodzinnych prefabrykowanych

Termin złożenia pracy do komisji (kapituły) konkursowej – 01.08.2023 (zgłoszenie na adres email m.moczko@betard.pl)

Wysokość nagród:

 • 1 miejsce – 5 000 zł
 • 2 miejsce – 3 000 zł
 • 3 miejsce – 2 000 zł

Szczegółowy regulamin wkrótce.

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych z betonu dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja wysokiej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy

POBIERZ MATERIAŁY

Regulamin Konkursu

POBIERZ MATERIAŁY

POBIERZ

MATERIAŁY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy

POBIERZ MATERIAŁY

Regulamin Konkursu

POBIERZ MATERIAŁY

CZYTAJ TEŻ