X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI

Konkurs praca dyplomowa – wręczenie nagród

Poznaliśmy zwycięzców konkursu na najlepsza pracę dyplomową! Kapituła postanowiła nagrodzić 4 najlepsze prace. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do pogłębiania wiedzy na temat prefabrykacji betonowej.

DATA PUBLIKACJI: 05.01.2024

Podczas uroczystości zakończenia studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, która odbyła się w środę 13 grudnia w Auli Gmachu Głównego PWr wręczyliśmy nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową: “Prefabrykacja w budownictwie”.

Nagrodzone prace wyróżniały się:
a) innowacyjnością zaproponowanych rozwiązań w zakresie prefabrykacji
b) stopniem skomplikowania tematu
c) pomysłowością, nieszablonowym podejściem do stworzenia pracy dyplomowej

Tematy prac dyplomowych, które zostały nagrodzone:

1 miejsce – “Studium na temat linii technologicznej do produkcji prefabrykowanych sprężonych dźwigarów dachowych.”
2 miejsce – “Opracowanie rodzin dla wybranych elementów prefabrykowanych w programie Autodesk Revit: płyty stropowe.”
3 miejsce – “Przydatność technologii BIM w projektowaniu niewielkich budynków wielorodzinnych prefabrykowanych.”
3 miejsce – “Trwałość betonu wykorzystywanego w produkcji elementów prefabrykowanych, uwarunkowania technologiczne i materiałowe w świetle oceny jego mrozoodporności. Przegląd i porównanie metod badań i oceny mrozoodporności betonu.”

TAGI: