Przebudowa kanałów rewizyjnych – Lokomotywownia stacji Wrocław Główny

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity" realizowana jest przebudowa hali lokomotywowni na stacji Wrocław-Główny. Na tą inwestycję dostarczamy prefabrykowane kanały technologiczne.

ZOBACZ PROJEKT

prefabrykowanych kanałów rewizyjnych

OPIS REALIZACJI

Dla firmy Mostostal Warszawa SA dostarczamy ponad 1100 sztuk prefabrykowanych kanałów żelbetowych o łącznej długości 1660 metrów. Elementy przeznaczone są na przebudowę hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny, gdzie wykonywane będą przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych oraz awaryjne i bieżące naprawy pojazdów szynowych.

Aktualnie zakończony został I i II etap przebudowy hali lokomotywowni. Na I etap  dostarczyliśmy 369 sztuk prefabrykowanych elementów kanałów o łącznej długości 553,5 m, na II etap 319 sztuk o łącznej długości 478,5 m. Do zakończenia całego przedsięwzięcia pozostało jeszcze wykonanie III etapu przebudowy, na który dostarczymy 419 sztuk prefabrykatów o łącznej długości 628,5 m. Pojedyncze elementy kanału mają wymiary: długość 150 cm, szerokość 200 cm, wysokość 150 i 100 cm.

Forma do produkcji kanałów została wyprofilowana w taki sposób, aby można było wykonać odwodnienie kanału oraz wymagane wnęki do umieszczenia odpowiednich instalacji.

Przekrój przykładowego elementu kanału

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.

ZOBACZ
INFORMACJE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
oferty@betard.pl
INFORMACJE O REALIZACJI
Termin realizacji:

2022
Miejsce realizacji:

Wrocław
Generalny wykonawca:

Mostostal Warszawa SA
Wykorzystane produkty:

Kanały technologiczne

Zakres usług:

Produkcja, transport

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL