Hala magazynowa Lapp Kabel

Hala magazynowa dla firmy Lapp Kabel to przykład budownictwa przemysłowego o konstrukcji szkieletowej. W całości wykonana z naszych prefabrykatów żelbetowych oraz sprężonych.

ZOBACZ PROJEKT

prefabrykowanych elementów żelbetowych oraz sprężonych

kubatura hali

elementów konstrukcji dachu wykonanych w technologii sprężonej

OPIS REALIZACJI

Precyzyjne wykonanie projektu warsztatowego i uzgodnienie jego formy z inwestorem sprawiają, że strony pracują z pełną świadomością oczekiwań i wyzwań stojących przed zespołem na terenie budowy.

W ramach współpracy przy realizacji tego obiektu wykonaliśmy projekt wykonawczy elementów hali magazynowej oraz budynku biurowego. Wyprodukowaliśmy, dostarczyliśmy i zamontowaliśmy ponad 450 prefabrykowanych elementów żelbetowych i sprężonych stanowiących konstrukcję hali. Szkielet tworzą słupy żelbetowe łączone za pomocą podpór słupowych i kotew fundamentowych, podwaliny żelbetowe trójwarstwowe, doki prefabrykowane, ściany oporowe. Jako elementy stropowe wykorzystano prefabrykowane belki sprężone podstropowe oraz płyty kanałowe HCU.
Dach obiektu został wykonany w technologii sprężonej, złożony z dźwigarów o stałym przekroju i długości 30 m oraz dwuspadowych płatwi dachowych o długości 12 m.

ZOBACZ
INFORMACJE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro Obsługi Klienta oferty@betard.pl
INFORMACJE O REALIZACJI
Termin realizacji:

2018
Miejsce realizacji:

Biskupice Podgórne
Zakres usług:

Projekt wykonawczy, produkcja, transport, montaż

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL