Ekrany akustyczne na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

W ramach inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obejmującej wykonanie zabezpieczeń przeciwhałasowych, wyprodukowaliśmy prefabrykowane ekrany akustyczne. Łukowe panele zostały zamontowane na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

ZOBACZ PROJEKT

ekranów łukowych

OPIS REALIZACJI

Na potrzeby inwestycji zaprojektowane zostały prefabrykowane żelbetowe ekrany akustyczne o wysokości 6 m, o kształcie przekroju poprzecznego zbliżonym do paraboli, z pofałdowaną wykładziną pochłaniającą dźwięk od strony jezdni.

Przyjęto podział konstrukcji na prefabrykaty podporowe, oparte bezpośrednio na podporach palowych i prefabrykaty pośrednie, oparte na prefabrykatach podstawowych. Modularna szerokość obu typów elementów wynosi 2 m. Ekrany składają się z dwóch warstw, połączonych ze sobą w fazie prefabrykacji: żelbetowej płyty konstrukcyjnej oraz keramzytobetonowej warstwy absorpcyjnej, pełniącej funkcję pochłaniania dźwięku. 

Prefabrykaty podporowe zaprojektowano w formie zakrzywionej płyty o grubości 180 mm, z wykładziną dźwiękochłonną od wysokości 80 cm od poziomu podstawy. W części środkowej ukształtowany jest element słupa podporowego, stanowiącego część prefabrykatu. W słupie osadzone są kotwy typu PSF do połączenia z podporą palową. W dolnej części prefabrykat ma ukształtowane konsole, na których opierają się prefabrykaty pośrednie. W konsolach oraz w gniazdach przy krawędziach prefabrykatu, w jego górnej części osadzone zostały elementy do wykonania połączeń z elementami pośrednimi.

Rys.1 Prefabrykowany ekran akustyczny podporowy

Prefabrykaty pośrednie zaprojektowano w formie zakrzywionej płyty o grubości 180 mm, z wykładziną dźwiękochłonną od wysokości 80 cm od poziomu podstawy. W dolnej części prefabrykat ma ukształtowane wspornikowe przewieszenia, za pomocą których opierają się na prefabrykatach podporowych. W konsolach oraz w gniazdach przy krawędziach prefabrykatu, w jego górnej części osadzone są elementy do wykonania połączeń z elementami pośrednimi.

Rys.2 Prefabrykowany ekran akustyczny pośredni

Wykonano również żelbetowe płyty osłonowe oczepów pali, o grubości 120 mm. Płyty mają stałą wysokość równą 150 cm. Powierzchnia płyt od strony zewnętrznej (od strony skarpy) jest płaska i gładka.

Ilości dostarczonych prefabrykatów:

  • 216 paneli łukowych
  • 8 elementów schodów zewnętrznych przy wyjściu ewakuacyjnym
  • 109 osłon oczepów pali

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.

ZOBACZ
INFORMACJE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
oferty@betard.pl
INFORMACJE O REALIZACJI
Termin realizacji:

2022
Miejsce realizacji:

Wrocław
Generalny wykonawca:

Ekopres S.A.
Zakres usług:

produkcja, transport

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL