Centrum logistyczne – Lućmierz k. Zgierza

W Lućmierzu, w województwie łódzkim byliśmy Partnerem przy budowie hali produkcyjno-magazynowo-usługowej dla naszego klienta - firmy Commercecon.

ZOBACZ PROJEKT

długość dźwigarów sprężonych dachowych

OPIS REALIZACJI

W połowie 2022 roku zakończyliśmy dostawy prefabrykatów na potrzeby budowy hali produkcyjno-magazynowo-usługowej, która będzie częścią centrum logistycznego o łącznej powierzchni ponad 32 tys. m².

Dla naszego Klienta, firmy Commercecon wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy elementy konstrukcyjne na pierwszy etap inwestycji w Lućmierzu o powierzchni ponad 6 tys. m².

Obiekt został zaprojektowany jako hala jednonawowa o rozpiętości blisko 40 m, bez słupów pośrednich, co pozwoliło uzyskać maksymalną możliwą powierzchnię użytkową hali.

W ramach inwestycji wykonaliśmy projekt wykonawczo-warsztatowy prefabrykowanych elementów dachowych, który zakładał zastosowanie rekordowych dźwigarów sprężonych dwuspadowych o długości 37,40 m!

Na potrzeby tej inwestycji wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy:

  • 78 słupów o odporności ogniowej REI120
  • 27 belek żelbetowych
  • 22 dźwigary sprężony o długości 37,40 m
  • 18 doków
  • 3 biegi schodowe i spoczniki
  • 9 murów oporowych
  • 66 podwalin

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.

ZOBACZ
INFORMACJE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
oferty@betard.pl
INFORMACJE O REALIZACJI
Termin realizacji:

2022
Miejsce realizacji:

Lućmierz (gm. Zgierz)
Generalny wykonawca:

Commercecon
Zakres usług:

Projekt, produkcja, transport

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL