Bunkry napowietrzające

Pod koniec marca zakończyliśmy dostawę prefabrykatów na budowę 12 bunkrów napowietrzających w południowej Polsce. Są to nietypowe obiekty, stawiające bardzo duże wymagania dla elementów betonowych, ze względu na warunki użytkowania i wynikające z nich zagrożenia agresji środowiskowej.

ZOBACZ PROJEKT

stoposłupów

OPIS REALIZACJI

Ze względu na przeznaczenie obiektu, elementy narażone były na oddziaływanie środowiska zarówno chemiczne jak i fizyczne:

  • korozja wywołana karbonatyzacją
  • cykliczne zamrażanie i rozmrażanie
  • nadmierne narażenie elementów na ścieranie.

Ze względu na agresywne środowisko chemicznie, do przygotowania prefabrykatów użyty został specjalny cement SR/HSR odporny na siarczany. Wymagana klasa ekspozycji prefabrykatów: XC3, XF2, XA2, XM3.

Obiekt wybudowany został w układzie konstrukcyjnym mieszanym: ścianowo – słupowym.

Na inwestycję dostarczono 27 słupów i 266 stoposłupów o długości 8,5 m. Wykonano 329 ścian o grubości 30 cm i wysokości 9 m, 92 belki podsuwnicowe o długości ponad 8 m i 12 belek czołowych o wymiarze 8×3,2 m i masie ~24 T. Stropy na większości powierzchni wykonane zostały z płyt stropowych HCU 200. Całkowita powierzchnia stropów prefabrykowanych wyniosła 4150 m2. W części najbardziej obciążanej podczas eksploatacji zamontowane 337m2 płyt pełnych sprężonych o grubości 20 cm. Przed obiektem zaprojektowano i zamontowano 13 ścian oporowych o wysokości 2 m i grubości stopy 32 cm.

Produkcja wraz z montażem trwała 4 miesiące.

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.

ZOBACZ
INFORMACJE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro Obsługi Klienta oferty@betard.pl
INFORMACJE O REALIZACJI
Termin realizacji:

2020
Miejsce realizacji:

Pawłowiczki
Zakres usług:

projekt, produkcja, montaż

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL