Budowa Drogi Krajowej 47 – Zakopianka

W województwie małopolskim trwają pracę przy budowie jednej z najbardziej popularnych tras w Polsce - Zakopianki. Inwestycja obejmuje prace na odcinku Rdzawka - Nowy Targ

ZOBACZ PROJEKT

sprężonych belek mostowych typu T

OPIS REALIZACJI

Na budowę drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane (Zakopianka) dostarczyliśmy prefabrykowane strunobetonowe belki mostowe typu T. Belki stanowią ustrój nośny obiektów inżynierskich w ciągu DK 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ takich jak mosty czy wiadukty drogowe.

W oparciu o dokumentację wykonawczą wyprodukowaliśmy 220 belek o różnych, nietypowych długościach do 27m i wadze sięgającej 30T.

Dostarczone przez nas prefabrykowane belki mostowe montowane były bezpośrednio z samochodów na 4 obiektach umiejscowionych w bliskim sąsiedztwie węzła drogowego Nowy Targ.

Schematyczny układ prefabrykowanych belek mostowych typu T na węźle drogowym Nowy Targ

Inwestycja ma na celu zapewnienie szybszego i bezpieczniejszego przejazdu na odcinku Kraków-Nowy Targ, a także odciążenie lokalnych dróg niższych klas od ruchu tranzytowego.

*Od ponad 30 lat specjalizujemy się w produkcji elementów prefabrykowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy konstrukcji inżynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, w tym prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.

ZOBACZ
INFORMACJE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
oferty@betard.pl
INFORMACJE O REALIZACJI
Termin realizacji:

2021-2022
Miejsce realizacji:

Rdzawka - Nowy Targ
Wykorzystane produkty:

Belki mostowe typu T

Zakres usług:

projekt, produkcja, transport

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL