Belki zębate

Belki zębate

Są to elementy konstrukcyjne, oparte pod odpowiednim kątem na słupach. Elementy te posiadają w swojej górnej części schodkowe podcięcia. Na belkach ‘zębatych’ opiera się prefabrykowane trybuny. Stosuje się je. obiektach sportowych oraz salach audytoryjnych.

Parametry belek ‘zębatych’ dostosowane do indywidualnego projektu. Ograniczeniem są gabaryty transportowe oraz dopuszczalny tonaż.

CECHY PRODUKTU

  • Szybkość realizacji

  • Wysoka jakość elementów prefabrykowanych – płaska powierzchnia półek

  • Eliminacja szalowania na wysokości w warunkach budowy

  • Możliwość zastosowania (zamontowania) akcesoriów do połączeń z prefabrykowanymi elementami trybun

  • Beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewniający odpowiednią wodoszczelność i mrozoodporność

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL