Belki mostowe DS

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

BELKI I PŁYTY MOSTOWE

Belki mostowe DS

Sprężone elementy prefabrykowane w o przekroju prostokątnym i szerokości 89 cm. Belki stosowane w obiektach mostowych jedno i wieloprzęsłowych projektowanych na obciążenie ruchem klasy A wg PN-85/S-10030 oraz na obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150.
Produkowane wg typowych rozmiarów katalogowych lub w oparciu o indywidualne projekty, a prefabrykaty przeznaczone są dla przęseł wolnopodpartych i uciąglonych o rozpiętości 6 i 9 m.
Belki wykonywane są z betonu o klasie C35/45.
Jako sploty o średnicy stosuje się liny o średnicy 15,5 mm, odmiany I. Górna powierzchnia prefabrykatu jest szorstka z wypuszczonym zbrojeniem II fazy przygotowana do zespolenia. Boczna i dolna powierzchnia elementu jest gładka, nie wymaga tynkowania.
W belkach istnieje możliwość wykonania otworów na przejścia instalacyjne oraz zatopienia akcesoriów do montażu zabezpieczeń BHP tzw. „Koboldów”.

CECHY PRODUKTU

  • Elementy prefabrykowane wykonywane jako sprężane

  • Belki mają w przekroju kształt prostokątny

  • Produkcja wg typowych rozmiarów katalogowych lub w oparciu o indywidualne projekty

  • Wszystkie belki mają taką samą szerokość, tj. 89 cm

  • Sploty sprężające o średnicy 15,5 mm, odmiana I

  • Boczna i dolna powierzchnia elementu gładka, nie wymagająca tynkowania

  • Klasa betonu C30/40

TypDługość belkiDługość belki+strunyWysokość belkiSzerokość belkiWIĘCEJ
DS 65,7 m6 m19 cm89 cmSZCZEGÓŁY
DS 98,7 m9 m24 cm89 cmSZCZEGÓŁY

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL