X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI

Przebudowa kanałów rewizyjnych – Lokomotywownia stacji Wrocław Główny

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity" realizowana jest przebudowa hali lokomotywowni na stacji Wrocław-Główny. Na tą inwestycję dostarczamy prefabrykowane kanały technologiczne.

DATA PUBLIKACJI: 10.10.2022
TAGI: