X

ZOBACZ WYNIKI [ENTER]
REALIZACJE
AKTUALNOŚCI

Boulevard Drobnera – Wrocław

Przy realizacji Boulevard Drobnera, byliśmy odpowiedzieli za produkcję prefabrykowanych elementów elewacji oraz konstrukcji obu budynków kompleksu mieszkalno-usługowego. Dużym wyzwaniem było spełnienie wizualnych aspektów prefabrykatów postawionych przez Inwestora.

DATA PUBLIKACJI: 31.05.2023