Apartamenty Marina III

ZOBACZ PROJEKT

BETARD | BIUROWIEC - WROCŁAW

To projekt, który jest naszą wizytówką. Wierzymy w rozwiązania, które oferujemy naszym klientom.

Prefabrykowanych elementów elewacji barwionych w masie

Betonu

OPIS REALIZACJI

Marina III to budynek mieszkalno-usługowy zlokalizowany między mostami Pomorskim oraz Uniwersyteckim we Wrocławiu. Zaprojektowany został przez wrocławską pracownię Major Architekci. Bryła budynku w pełni zajmuję powierzchnię wysypy Pomorskiej.

W ramach współpracy przy realizacji tego obiektu wykonaliśmy zewnętrzną elewację kratową budynku pełniącą funkcję zarówno konstrukcyjną jak i estetyczną. Składają się na nią żelbetowe prefabrykaty barwione w masie, w tym 180 gzymsów oraz 332 słupy, o wadze ok. 4 t. We wszystkich elementach zostały zastosowane specjalnie ukryte połączenia tj. mufy, trzpienie dylatacyjne oraz łączniki termiczne, dzięki którym udało się uniknąć kolizji w połączaniu wszystkich elementów.
Przed rozpoczęciem produkcji został wykonany fragment gzymsu, w celu ustalenia z projektantami wszystkich detali projektowych; podcięć, połączeń, fazowań oraz koloru prefabrykatów, ujętych w naszych projektach wykonawczych.

ZOBACZ
INFORMACJE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro Obsługi Klienta bok@betard.pl
INFORMACJE O REALIZACJI
Termin realizacji:

2018
Miejsce realizacji:

Wrocław
Wykorzystane produkty:

Płyty elewacyjne

Słupy elewacyjne

Zakres usług:

Projekt, produkcja, transport

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL