Ściany oporowe

ELEM. FUNDAMENTOWE

ŚCIANY OPOROWE

Ściany oporowe

Ściany oporowe należą do podstawowych konstrukcji inżynierskich i w swej funkcji zabezpieczają przed przemieszczeniem skarpę (nasyp) lub składowisko materiałów sypkich.

Projektując ściany oporowe płytowo-kątowe należy sprawdzić wartość sił, wywołanych parciem gruntu na element i obciążeniem od naziomu.
Ściany oporowe sprawdza się ponadto dla: rozkładu naprężeń gruntu pod stopą (warunek odporu), warunku na przemieszczenie oraz warunku na obrót.
Mając na uwadze powyższe warunki zaleca się, aby elementy ustawiać na gruncie zagęszczonym do min. ID=0,6; niewysadzinowym, poniżej strefy przemarzania i na warstwie chudego betonu.

Oferujemy prefabrykowane ściany oporowe o przekroju w kształcie litery 'L' i 'T' (z podstawą symetryczną i asymetryczną). Standardowo produkujemy elementy o wysokości do 4,5 m oraz długości modułowej 1,0 m. Realizujemy także zamówienia pod indywidualne projekty wykonawcze.

CECHY PRODUKTU

  • Krótki czas realizacji

  • Ściany można obciążać po zamontowaniu i uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości

  • Ściany można łączyć ze sobą stosując akcesoria do uciąglenia ścian

  • Elementy prefabrykowane o wysokiej jakości powierzchni, mogą stanowić element dekoracyjny o fakturze gładkiej lub strukturalnej ( od matryc )

  • Możliwość stosowania jako elementy ogrodzeń (nieobciążonych)

  • Beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewnia oczekiwaną wodoszczelność i mrozoodporność

PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH TYPÓW
BUDOWNICTWA

30 LAT DOŚWIADCZENIA
I TYSIĄCE KLIENTÓW
W CAŁEJ POLSCE

JESTEŚMY WTEDY
GDY NAS POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY
POLSKI ŻUŻEL