null

Pustak Teriva I (Nova,4.0/1) keramzytobeton


Pustaki keramzytobetonowe TERIVA do stropów Teriva I, Teriva Nova i Teriva 4.0/1 wykonane są z mieszanki betonowej, której główny składnik stanowi keramzyt, czyli materiał uzyskiwany w procesie wypalania gliny. Pustaki keramzytowe są lżejsze od pustaków żużlobetonowych. Nazywane są często ciepłymi ze względu na lepsze współczynniki przenikania ciepła U. Nasza firma oferuje pustaki Teriva I (Nova, 4.0/1) keramzytobetonowe jako dwunastokomorowe. Mają one lepsze parametry wytrzymałościowe, akustyczne i termiczne od pustaków trzykomorowych. Pustaki przenaczone są do belek Teriva ułożonych w rozstawie osiowym co 60cm. Wysokość pustaków wynosi 21cm.Pliki do pobrania

2310-cpd-z-015_pustaki_teriva_2012-12-28.pdf
2310-cpr-z015_pustaki_stropowe_2014-04-10.pdf
dwu_14-12_teriva-4_0-1-k_2014-07-01.pdf
dwu_14-15_teriva-i-k_2014-07-01.pdf
dwu_14-18_teriva-nova-k_2014-07-01.pdf
dwu_teriva-4_0-1-k-13_2013-07-01.pdf
dwu_teriva-i-k-13_2013-07-01.pdf
dwu_teriva-nova-k-13_2013-07-01.pdf
dwu_w14-10_teriva-nova-k_2014-07-01.pdf
dwu_w14-4_teriva-401-k_2014-07-01.pdf
dwu_w14-7_teriva-i-k_2014-07-01.pdf
Betard_katalog_stropy_2013.pdf